11/2018 Boys Varsity Basketball vs Eisenhower - WBRW