12/2018 Boys Varsity Basketball vs Henry Ford II - WBRW