12/2018 Girls Varsity Basketball vs Henry Ford II - WBRW