12/2019 Boys Varsity Basketball vs Eisenhower - WBRW