2/2019 Boys Varsity Basketball vs Chippewa Valley - WBRW