4/2019 Girls Varsity Softball vs Chippewa Valley - WBRW